MIN 1 Maluku Tengah

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Maluku Tengah (MIN MASOHI)

  • Kepala Madrasah : Rahman Hadi Tuasikal, S.Pd
  • Alamat : Jln Trans Seram Kec. Kota Masohi
  • Email : minmasohi@kemenag.go.id
  • Jumlah Siswa : 410

E-Survey

Dumas Kemenag Maluku
Survey Pelayanan Haji Maluku Tahun 2018
PTSP KEMENAG MALUKU
Pelayanan PTSP Tahun 2018
Pelayanan Pelaporan Gratifikasi

E-Aplikasi

SOP Kemenag RI
LPSE Kemenag
Webmail
Simpeg
SIPATUH
Simpatika Kemenag